Çalışma Saatlerimiz 08.00 - 18.00

Belediye Evleri

Eğitim Yöntemleri

Otizmde Uygulanan eğitim yöntemleri:

Uygulamalı Davranış Analizi (ABA/UDA)

Uygulamalı davranış analizi (UDA) davranışla ilişkili çevresel değişkenlerin tanımlanması ve bu bulguları kullanan davranış değişikliği tekniklerinin üretilmesi yoluyla sosyal olarak önemli davranışı değiştirmek için kullanılan sistematik bir çalışma alanıdır. UDA’da kullanılan uygulamalar sistematik ve tutarlı bir şekilde tanımlanır. Böylece, davranış ilkelerine bağlı kalınarak kullanılan yöntemlerin ve teknik- lerin davranış değişikliğinin temel nedeni olduğu ispatlanmaya çalışılır. Özetle, UDA’nın bilimsel ilkeleri kullanılarak, yetersizliği olan bireylere hizmet sunmada bilimsel araştırmalarla etkililiği belirlenen uygulamalar tercih edilir. Bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış tek eğitim yöntemi Uygulamalı Davranış Analizidir.

Floortime

Bu modelde sosyal yaşam içinde insanlarla yakın ilişkiler kurma, anlamlı iletişim kurma, mantıklı ve yaratıcı düşünnme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.Ayrıca floortime çocuk ile yetişkin arasındaki ilişkiyi ve çocuğun duygusal gelişimini destekleyen bir terapidir. Floortime modelinin üç ana ilkesi; çocuğun liderliğini izleme, çocuğun gelişimsel basamakşarda ilerlemesini sağlama ve düşünme becerilerini genişletmedir.Her çocuğun güçlü ve zayıf yönlerinin farklı olması nedeniyle floortime modeli her bir çocuğa özgü hale getirildiği ve aile katılımının desteklendiği bekirtilmeltedir.

 Duyusal Bütünleme

Duyusal bütünleme, çocuğun kendi bedeninden ve çevresinden gelen duyusal bilgileri hissetme, anlama ve düzenleme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Duyusal bütünleme terapisinde  çeşitli duyular aracılığıyla alınan bilgilerin düzenlenmesi yoluyla zihinsel işlevlerin artırılması ve davranış sorunlarının azaltılması hedeflenir. Böylece, sosyal etkileşim becerileri, akademik beceriler ve bağımsızlık düzeyinde iyileşme beklenir.Bu uygulamalarda sunulan etkinliklerin merkezi sinir sisteminin çevreden aldığı bilgiyi düzenleyerek ve bütünleştirerek sonraki uygun davranışlara zemin hazırladığı ifade edilmektedir.DBT, duyusal bilginin doğru işlenmesini sağlamak amacıyla duyusal uyarılmayı kontrollü biçimde sağlamaktadır.

 

">Yukarı