Çalışma Saatlerimiz 08.00 - 18.00

Belediye Evleri

Öğretim Yöntemleri

UDA içerisinde çeşitli eğitim yöntem ve tekniklerini barındıran detaylı bir programdır. Bu yöntem ve eğitimler öğrencinin eğitiminde çok çeşitli şekilde kullanılabilir. Her çocuğun gereksinimine ve öğrenme şekline göre öğretim yöntemi seçilmelidir.

AYRIK DENEMELERLE ÖĞRETİM

Ayrık denemelerle öğretimin otizmli çocuklar için kritik beceri alanları olan taklit, eşleme ve sınıflama, alıcı dil, oyun, özbakım vb. becerilerin kazandırılmasındaki etkililiği çeşitli deneysel araştırmalarla gösterilmiştir.

ERKEN YOĞUN DAVRANIŞSAL EĞİTİM

Erken yoğun davranışsal eğitim alan çocukların yarısına yakınının tüm alanlarda çok büyük ilerleme gösterdiği eğitimlerinin geri kalanını kaynaştırma ortamlarında akranlarıyla birlikte sürdürebildiği görülmektedir.

ETKİNLİK ÇİZELGELERİYLE ÖĞRETİM

Etkinlik çizelgeleriyle öğretim otizmli çocukların başkalarından bağımsız olarak çeşitli becerileri, özellikle de özbakım, günlük yaşam ve serbest zaman becerilerini yerine getirebilmelerini sağlamada çok etkilidir.

REPLİK SİLİKLEŞTİRMEYLE ÖĞRETİM

Replik silikleştirmeyle öğretimde çocuğun okuması ya da dinlemesi ve tekrarlaması sağlanarak otizmli çocuğa sosyal ortamlara uygun sözel iletişim becerileri ve karşılıklı konuşma becerileri kazandırılır.

VİDEO MODEL OLMA

Videoyla model olma uygulaması sosyal, iletişimsel, oyun, özbakım ve günlük yaşam becerilerinin kazandırılmasında etkilidir.

FIRSAT ÖĞRETİMİ

Fırsat öğretiminin özellikle küçük yaşlardaki çocuklarda etkili olduğunu ve kazanılan iletişim becerilerinin genellenme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.

İŞLEVSEL DEĞERLENDİRME VE ANALİZ

İşlevsel değerlendirme ve analiz uygulamasının amacı, davranış sorunlarının işlevlerini belirleyerek aynı işlevlere yönelik uygun davranışlar kazandırmaktır.

PECS

PECS öğrenen çocukların önemli bir bölümünün işlevsel iletişim kurabildiklerini; bu çocukların bir bölümünde resimlerle iletişimin yanı sıra konuşmanın da geliştiğini; davranış sorunlarının ise azaldığı görülmektedir.

SÖZEL DAVRANIŞ

Sözel davranış yönteminde alıcı dil becerilerinin belli bir düzeye gelmesi beklenmeksizin, ifade edici dil becerileri üzerinde çalışılmaya başlanır.

Öğretim Yöntemleri hakkında bilgi almak için mesaj gönderin.

">Yukarı