Çalışma Saatlerimiz 08.00 - 18.00

Belediye Evleri

Otizm Nedir?

Otizm doğuştan gelmekle birlikte, belirtileri yaşamın ilk üç yılında kendini göstermektedir. Erken tanı ve yoğun özel eğitim ile birlikte akran seviyesine ulaşılması hedeflenir.

Otizm Spektrum Bozukluğu, sosyal ilişkilerde güçlük, iletişimde zorluklar, sınırlı tekrarlayıcı davranışlar ve sınırlı ilgi alanları ile kendini gösteren karmaşık bir nöro – gelişimsel  bozukluktur.

Otizm spektrum bozukluğu bütün ırklarda, etnik gruplarda ya da sosyal statüsü farklı gruplarda görülebilir. Ailenin gelir düzeyi, yaşam şekli ve eğitim seviyesi ile otizm spektrum bozukluğu arasında bir bağ bulunmamaktadır.

ABD’de 1985 yılında yapılan araştırma sonucuna bakıldığında 2.500 çocuktan birinde görülmekteyken zaman geçtikçe görülme sıklığı artmıştır. Son yıllarda yapılan araştırmaların sonucuna baktığımızda 59 çocuktan biri otizmli olup kız çocuklarına oranla erkek çocuklarında daha yaygındır.

Otizm Spektrum Bozukluğunun tek tedavi yöntemi eğitimdir. Erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte, gelişim sağlanabilmekte, büyük ilerleme kaydedilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde akranları ile aralarında fark kalmayabilmektedir.

">Yukarı