Çalışma Saatlerimiz 08.00 - 18.00

Belediye Evleri

Uygulamalı davranıs analizi(ABA)

Uygulamalı davranış analizi davranışları geliştirmek üzere gelişen çalışma alanıdır. Uygulamalı davranış analizi, davranışsal yöntem olarak da bilinmektedir. UDA davranış değişikliği tekniklerinin üretilmesi yoluyla sosyal olarak önemli olan davranışları

UDA uygun davranışları artırmaya ve uygun olmayan davranışları azaltmaya yönelik geliştirilmiş, yoğun ve yapılandırılmış davranışsal bir öğretim sistemidir. UDA’da kullanılan uygulamaların sadece etkili olması değil aynı zamanda toplumsal yönden önemli olan davranışların kazanılması açısından da önemlidir. Bu davranış değiştirmeye odaklı eğitim programına katılan öğrencilerin, gerçekleştirilen uygulamalardan elde ettikleri kazanımların hızlı ve etkisini uzun süre devam ettirmeleri beklenir. Çoğunlukla hedeflenen beceriler arasında psiko-motor, öz bakım, ortak dikkat, dikkat, dil/iletişim, sosyalleşme ve akademik beceriler bulunur. Bu programlar, öğrencilerin öğrenme şanslarını en üst seviyeye çıkarmak için açık ve anlaşılır yönergeler verme, pekiştirme, davranışları bir bütün olarak değil de küçük birimler şeklinde öğretme ve yinelenen denemelerle hedef davranışın gerçekleşmesini sağlama gibi birçok etkili uygulamaları içermektedir.

Son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda, UDA temelli detaylı uygulamaların, haftada 25-40 saat arası uygulanması halinde, uyarlanabilir becerilerin ve sosyal becerilerin geliştirilmesinde oldukça etkili olduğu görülmektedir. UDA uygulamaya olabildiğince erken ve yoğun başlanması halinde etkisi daha yüksek olabilmektedir. Yaklaşık 40 yıllık araştırmalar sonucunda, UDA temelli uygulamaların; evde, okulda ve toplumsal ortamlarda, yetersizliği olan bireylere yeni davranışların kazanılmasında ve bu bireylerin uygun olmayan davranışlarının azaltılmasında etkili olduğu görülmektedir. UDA bir süreçtir ve davranış analistleri, davranışsal değerlendirmeler yapma, verileri analiz etme, davranış planları hazırlama ve gözden geçirme, davranış planlarını uygulama ve denetleme gibi görevleri yerine getirirler.

Uygulamalı davranıs analizi(ABA) hakkında bilgi almak için mesaj gönderin.

">Yukarı